image banner
Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/2023/TT-BTNMT 31/07/2023 THÔNG TƯ Hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch
Lượt xem: 0
Tải về 0
17/2022/TT-BTNMT 15/11/2022 THÔNG TƯ Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải
Lượt xem: 0
Tải về 0
942/QĐ-TTg 05/08/2022 Quyết định: Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí me-tan đến năm 2030
Lượt xem: 0
Tải về 0
896/QĐ-TTg 26/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
Lượt xem: 0
Tải về 0
888/QĐ-TTg 25/07/2022 Quyết định: Phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
Lượt xem: 0
Tải về 0
882/QĐ-TTg 22/07/2022 Quyết định: Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 0
Tải về 0
687/QĐ-TTg 07/06/2022 Quyết định: Phê duyệt đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
Lượt xem: 0
Tải về 0
13/VBHN-BTNMT 18/04/2022 THÔNG TƯ Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
Lượt xem: 0
Tải về 0
148.QĐ-TTg 28/01/2022 Quyết định: Về việc ban hành hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/2022/QĐ-TTg 18/01/2022 Quyết định: Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345