image banner
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
590/KH-STNMT 19/03/2024 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
564/BC-STNMT 15/03/2024 BÁO CÁO Về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
301/KH-STNMT 31/01/2024 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
3496/BC-STNMT 15/12/2023 BÁO CÁO Về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
3240/KH-STNMT 24/11/2023 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
Lượt xem: 0
Tải về 0
468/KH-STNMT 07/03/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
100/KH-STNMT 12/01/2023 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
2761/KH-STNMT 14/11/2022 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
Lượt xem: 0
Tải về 0
751/QĐ-UBND 24/06/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ giait quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: kế hoạch và đàu tư, nông nghiệp và PTNT, Y tế, công thương, tài nguyên và môi trường tỉnh Lai Châu
Lượt xem: 0
Tải về 2
718/QĐ-UBND 15/06/2021 Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
Lượt xem: 0
Tải về 1
12