image banner
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1990/2001/TT-TCĐC 30/11/2001 THÔNG TƯ Hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
1883/2001/TT-TCĐC 12/11/2001 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 1883/2001/TT-TCĐC NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN MẪU CÁC HỢP ĐỒNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
1842/2001/TT-TCĐC 01/11/2001 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 1842/2001/TT-TCĐC NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2001/NĐ-CP NGÀY 1/10/2001 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
Lượt xem: 0
Tải về 0
1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP 30/10/2000 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 1646/TTLT-TCĐC-TGCP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN DIỆN TÍCH CƠ SỞ TÔN GIÁO ĐANG SỬ DỤNG
Lượt xem: 0
Tải về 0
1417/1999/TT-TCĐC 18/09/1999 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 1417/1999/TT-TCĐC NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/1999/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI, THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THẾ CHẤP, GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
679-TT/ĐC 12/05/1997 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Lượt xem: 0
Tải về 0
293/1997/TT-ĐC 14/03/1997 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 293/TT-ĐC NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC LẬP HỒ SƠ XIN GIAO ĐẤT, THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC VÀ VIỆC CHO THUÊ LẠI ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
278/1997/TT-ĐC 07/03/1997 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 278-TT/ĐC NGÀY 7 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/CP NGÀY 10/1/1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
Lượt xem: 0
Tải về 1
856/LB/ĐC-TC 12/07/1996 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH VÀ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 856/LB/ĐC-TC NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUÊ ĐẤT VÀ NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
1124/TT-ĐC 08/09/1995 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 1124/TT-ĐC NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP HỒ SƠ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI THUÊ ĐẤT TẠI VIỆT NAM VÀ CỦA BÊN VIỆT NAM THUÊ ĐẤT ĐỂ LIÊN DOANH VỚI NƯỚC NGOÀI
Lượt xem: 0
Tải về 0
12