image banner
Tổng số: 153
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
274/QĐ-BTNMT 30/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/2023/TT-BTNMT 30/11/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
17/2023/TT-BTNMT 31/10/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
11/2023/TT-BTNMT 29/09/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/2023/TT-BTNMT 31/07/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/2023/TT-BTNMT 31/07/2023 THÔNG TƯ Hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/2023/TT-BTNMT 27/06/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
1577/QĐ-BTNMT 13/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
24/2022/TT-BTNMT 30/12/2022 THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn
Lượt xem: 0
Tải về 0
1623/QĐ-TTg 27/12/2022 Quyết định: Phê duyệt Đề án " Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...