image banner
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
264/2003/QĐ-TTG 16/12/2003 QUYẾT ĐỊNH Về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh
Lượt xem: 0
Tải về 0
719/1999/QĐ-ĐC 30/12/1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KÝ HIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỈ LỆ 1:500, 1:1000, 1:2000 VÀ 1:5000
Lượt xem: 0
Tải về 1
24/1999/CT-TTg 18/08/1999 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔNG KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀO NĂM 2000
Lượt xem: 0
Tải về 0
18/1999/CT-TTg 01/07/1999 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH VIỆC HOÀN THÀNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT LÂM NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀO NĂM 2000
Lượt xem: 0
Tải về 0
245/1998/QĐ-TTg 21/12/1998 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 245 /1998/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1998 VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CẤP VỀ RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP
Lượt xem: 0
Tải về 0
64/1998/QĐ-TTg 21/03/1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢM TIỀN MUA NHÀ Ở CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHI MUA NHÀ Ở ĐANG THUÊ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
Lượt xem: 0
Tải về 0
302-TTg 13/05/1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ (K) TRONG KHUNG GIÁ ĐẤT BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/CP NGÀY 17-8-1994
Lượt xem: 0
Tải về 0
245/TTg 22/04/1996 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỘT SỐ VIỆC CẤP BÁCH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
346-TTg 05/07/1994 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ MUA BÁN VÀ KINH DOANH NHÀ Ở.
Lượt xem: 0
Tải về 0
469-TTg 23/12/1980 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CÁCH TÍNH MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TRONG CUỘC ĐIỀU TRA VÀ THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CƠ BẢN VỀ ĐẤT.
Lượt xem: 0
Tải về 0
12