Tổng số: 279
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
47/TB-VPĐK.TĐ 19/02/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/2023/QĐ-UBND 20/04/2023 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
Lượt xem: 0
Tải về 0
53/QĐ-STNMT 14/04/2023 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Hoàng Văn Đài và bà Sừn Thị Ngoi.
Lượt xem: 0
Tải về 3
52/QĐ-STNMT 13/04/2023 Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Phạm Khắc Tấn
Lượt xem: 0
Tải về 1
10/2023/NĐ-CP 03/04/2023 Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/2021/NĐ-CP 21/03/2023 Quyết định: sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 16.2020.QĐ-UBND ngày 04.5.2020
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/2023/NĐ-CP 21/03/2023 Quyết định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu
Lượt xem: 0
Tải về 0
23/QĐ-STNMT 14/03/2023 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất hộ ông Vàng Văn Tuần.
Lượt xem: 0
Tải về 0
24/QĐ-STNMT 14/03/2023 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Giàng Văn Dỉn
Lượt xem: 0
Tải về 0
14/QĐ-UBND 14/02/2023 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lìm Văn An và bà Vàng Thị Thơm
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...