image banner
Tổng số: 317
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
78/2024/NĐ-CP 01/07/2024 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật giá về thẩm định giá
Lượt xem: 0
Tải về 0
71/2024/NĐ-CP 27/06/2024 NGHỊ ĐỊNH Quy định về giá đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
897/QĐ-UBND 24/06/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Uyên
Lượt xem: 0
Tải về 0
42/2024/TT-BTC 20/06/2024 THÔNG TƯ Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá bất động sản
Lượt xem: 0
Tải về 0
181/TB-VPĐK.TĐ 20/06/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
177/TB-VPĐK.SH 18/06/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
178/TB-VPĐK.SH 18/06/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
179/TB-VPĐK.SH 18/06/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
180/TB-VPĐK.SH 18/06/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
465/TB-VPĐK 17/06/2024 Thông báo về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...