image banner
Tổng số: 295
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
101/TB-VPDK.TU 10/04/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
97/TB-VPDK.TĐ 22/03/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
253/QĐ-UBND 19/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tân Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tân Uyên
Lượt xem: 0
Tải về 0
174/TB-VPĐK 13/03/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
72/TB-VPDK.TĐ 04/03/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 1
69/VPDK.TD 29/02/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
162/QĐ-UBND 23/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Than Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Than Uyên
Lượt xem: 0
Tải về 0
47/TB-VPĐK.TĐ 19/02/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lượt xem: 0
Tải về 1
12/2024/NĐ-CP 05/02/2024 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2023/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
Lượt xem: 0
Tải về 0
31/2014/QH15 18/01/2024 LUẬT ĐẤT ĐAI
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...