image banner
Tổng số: 206
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
29/2024/NĐ-CP 06/03/2024 NGHỊ ĐỊNH Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
12/2024/NĐ-CP 05/02/2024 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2023/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
Lượt xem: 0
Tải về 0
1585/QĐ-TTg 07/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 0
Tải về 0
27/2023/NĐ-CP 31/05/2023 NGHỊ ĐỊNH Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Lượt xem: 0
Tải về 0
22/2023/NĐ-CP 12/05/2023 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/2023/NĐ-CP 03/04/2023 Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Lượt xem: 0
Tải về 0
50/QĐ-TTg 06/02/2023 Quyết định: Phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021-2030 , tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 0
Tải về 0
1622/QĐ-TTg 27/12/2022 Quyết định: Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 0
Tải về 0
1595/QĐ-TTg 23/12/2022 Quyết định: Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 36/KL/TW ngày 26/6/2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 0
Tải về 0
942/QĐ-TTg 05/08/2022 Quyết định: Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí me-tan đến năm 2030
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...