image banner
Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/TB-HĐTD 22/05/2024 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
03/TB-HĐTD 21/05/2024 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 4
07/TB-HĐTD 21/05/2024 THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức
Lượt xem: 0
Tải về 0
1197/TB-STNMT 17/05/2024 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
Tải về 0
168/TB-VPĐK.TU 15/05/2024 Thông báo về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
360/TB-VPDK 08/05/2024 THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
348/TB-VPDK 06/05/2024 THÔNG BÁO Về việc huỷ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
341/TB-VPDK 04/05/2024 THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
1008/TB-STNMT 02/05/2024 THÔNG BÁO Chương trình làm việc trọng tâm tháng 5 năm 2024 của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở
Lượt xem: 0
Tải về 0
879/TB-STNMT 17/04/2024 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
Tải về 0
123