image banner
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/CT-TW 25/09/2021 Chỉ thị: Của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Lượt xem: 0
Tải về 0
29/CT-TTg 23/07/2020 Chỉ thị: Về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã
Lượt xem: 0
Tải về 0
24/1999/CT-TTg 18/08/1999 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔNG KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀO NĂM 2000
Lượt xem: 0
Tải về 0
18/1999/CT-TTg 01/07/1999 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH VIỆC HOÀN THÀNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT LÂM NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀO NĂM 2000
Lượt xem: 0
Tải về 0
245/TTg 22/04/1996 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỘT SỐ VIỆC CẤP BÁCH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
346-TTg 05/07/1994 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ MUA BÁN VÀ KINH DOANH NHÀ Ở.
Lượt xem: 0
Tải về 0
364-CT 06/11/1991 CHỈ THỊ VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TỈNH, HUYỆN,XÃ
Lượt xem: 0
Tải về 0
154-HĐBT 11/10/1988 CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ RUỘNG ĐẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
7-CT.TƯ 31/08/1988 CHỈ THỊ VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ RUỘNG ĐẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
60-HĐBT 14/04/1988 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
Lượt xem: 0
Tải về 0
12