image banner
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1178/STNMT-VP 16/05/2024 Về việc mời tham gia chỉ định thầu rút gọn TV1 (Công ty TNHH MTV Nhật Duy)
Lượt xem: 0
Tải về 0
1177/STNMT-VP 16/05/2024 Về việc mời tham gia chỉ định thầu rút gọn TV2 (Công ty TNHH Tùng Quân)
Lượt xem: 0
Tải về 0
1181/STNMT-VP 16/05/2024 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh Lai Châu
Lượt xem: 0
Tải về 1
1168/STNMT-VP 15/05/2024 V/v triển khai thực hiện Kết luận Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Lượt xem: 0
Tải về 0
1138/STNMT-VP 14/05/2024 V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1740/KH-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh Lai Châu
Lượt xem: 0
Tải về 1
1131/STNMT-ĐĐB 13/05/2024 V/v đề nghị đăng tải thông tin các dự án được gia hạn tiến độ sử dụng đất trên Cổng Thông tin điện tử
Lượt xem: 0
Tải về 0
886/STNMT-VP 17/04/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
992/UBND-TH 15/03/2024 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/03/2024 của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
411/UBND-KTN 10/02/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
947/STNMT-KSN 04/05/2021 Phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 1
12