image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
168/TB-VPĐK.TU 15/05/2024 Thông báo về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
360/TB-VPDK 08/05/2024 THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
341/TB-VPDK 04/05/2024 THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
101/TB-VPDK.TU 10/04/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
97/TB-VPDK.TĐ 22/03/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
174/TB-VPĐK 13/03/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
72/TB-VPDK.TĐ 04/03/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lượt xem: 0
Tải về 1
69/VPDK.TD 29/02/2024 THÔNG BÁO Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lượt xem: 0
Tải về 0