image banner
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
815/KH-STNMT 11/04/2024 KẾ HOẠCH Bổ sung một số nội dung trong Kế hoạch 705/KH-STNMT ngày 01/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
Tải về 3
705/KH-STNMT 01/04/2024 KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 2
590/KH-STNMT 19/03/2024 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
447-STNMT-VP 01/03/2024 V/v phát động phong trào thi đua năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
693/KH-UBND 01/03/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
358/KH-STNMT 20/02/2024 KẾ HOẠCH Duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
301/KH-STNMT 31/01/2024 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
3240/KH-STNMT 24/11/2023 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
Lượt xem: 0
Tải về 0
2080/KH-UBND 07/06/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg, ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”
Lượt xem: 0
Tải về 0
468/KH-STNMT 07/03/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
12