image banner
Tổng số: 230
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
897/QĐ-UBND 24/06/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Uyên
Lượt xem: 0
Tải về 0
797/QĐ-UBND 31/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nậm Nhùn và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nậm Nhùn
Lượt xem: 0
Tải về 0
770/QĐ-UBND 29/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Lai Châu
Lượt xem: 0
Tải về 0
12/QĐ-HĐTD 27/05/2024 V/v phê duyệt hình thức kiểm tra, sát hạch, cấu trúc đề thi và thang điểm thi vấn đáp kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
06/QĐ-HĐTD 21/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức
Lượt xem: 0
Tải về 2
65/QĐ-STNMT 21/05/2024 QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và môi trường năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
692/QĐ-UBND 15/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tân Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tân Uyên
Lượt xem: 0
Tải về 0
693/QĐ-UBND 15/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nậm Nhùn và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nậm Nhùn
Lượt xem: 0
Tải về 0
369/QĐ-TTg 04/05/2024 QUYẾTĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 0
Tải về 0
376/QĐ-TTg 04/05/2024 QUYẾTĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...