image banner
Tổng số: 216
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/2024/QĐ-UBND 28/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Lượt xem: 0
Tải về 0
253/QĐ-UBND 19/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tân Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tân Uyên
Lượt xem: 0
Tải về 0
162/QĐ-UBND 23/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Than Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Than Uyên
Lượt xem: 0
Tải về 0
23/QĐ-STNMT 06/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
Tải về 0
274/QĐ-BTNMT 30/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
2409/QĐ-UBND 29/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tam Đường
Lượt xem: 0
Tải về 0
2402/QĐ-UBND 29/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Than Uyên
Lượt xem: 0
Tải về 0
2401/QĐ-UBND 29/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tân Uyên
Lượt xem: 0
Tải về 1
2410/QĐ-UBND 29/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phong Thổ
Lượt xem: 0
Tải về 0
2411/QĐ-UBND 29/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nậm Nhùn
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...