image banner
Tổng số: 121
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/2024/QĐ-UBND 28/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Lượt xem: 0
Tải về 0
253/QĐ-UBND 19/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tân Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tân Uyên
Lượt xem: 0
Tải về 0
992/UBND-TH 15/03/2024 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/03/2024 của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
693/KH-UBND 01/03/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
162/QĐ-UBND 23/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Than Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Than Uyên
Lượt xem: 0
Tải về 0
2410/QĐ-UBND 29/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phong Thổ
Lượt xem: 0
Tải về 0
2411/QĐ-UBND 29/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nậm Nhùn
Lượt xem: 0
Tải về 0
2412/QĐ-UBND 29/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mường Tè
Lượt xem: 0
Tải về 0
2415/QĐ-UBND 29/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sìn Hồ
Lượt xem: 0
Tải về 0
2409/QĐ-UBND 29/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tam Đường
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...