image banner
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
212-SL 20/11/1980 SẮC LỆNH SỐ 212/SL NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 1948 SỬA ĐỔI THUẾ BIỂU THUẾ ĐIỀN THỔ
Lượt xem: 0
Tải về 0
236-SL 20/08/1980 SẮC LỆNH SỐ 236-SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948
Lượt xem: 0
Tải về 0
219-SL 20/08/1980 SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 219 NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948
Lượt xem: 0
Tải về 0
78-SL 19/08/1980 SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 78/SL NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 1949 ẤN ĐỊNH GIẢM ĐỊA TÔ 25% MỨC ĐỊA TÔ TRƯỚC 19-08-1945
Lượt xem: 0
Tải về 0
75-SL 01/07/1980 SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 75-SL NGÀY 1THÁNG 7 NĂM 1949
Lượt xem: 0
Tải về 0
63-SL 18/06/1980 SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 63/SL NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949 VẪN GIỮ NGUYÊN TRONG NĂM 1949 CÁC THUẾ BIỂU THUẾ ĐIỀN THỔ VÀ CÁC BÁCH PHÂN PHỤ THU VÀO THUẾ ĐIỀN THỔ VÀ THUẾ MÔN BÀI ĐÃ ÁP DỤNG TRONG NĂM 1948
Lượt xem: 0
Tải về 0
78-SL 29/05/1980 SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 78 NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 1946 VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH THUẾ BIỂU THUẾ ĐIỀN THỔ Ở TRUNG BỘ
Lượt xem: 0
Tải về 0
79-SL 29/05/1980 SẮC LỆNH SẮC LỆNH SỐ 79 VỀ ÂN GIẢM 15% BIỂU THUẾ ĐIỀN THỔ CHO NHÂN DÂN CÁC TỈNH QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, BÌNH ĐỊNH VÀ PHÚ YÊN TRONG NIÊN KHÓA 1946 CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 79 NGÀY 29 HÁNG 5 NĂM 1946
Lượt xem: 0
Tải về 0
69-SL 16/05/1980 SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 69 NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 1946
Lượt xem: 0
Tải về 0
27B-SL 02/03/1980 SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 27B/SL NGÀY 2 THÁNG 3 NĂM 1947
Lượt xem: 0
Tải về 0
12