image banner
Tổng số: 74
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
27/2023/NĐ-CP 31/05/2023 NGHỊ ĐỊNH Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Lượt xem: 0
Tải về 0
22/2023/NĐ-CP 12/05/2023 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 0
Tải về 0
07/2023/QĐ-UBND 05/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Lượt xem: 0
Tải về 0
88/NQ-CP 22/07/2022 NGHỊ QUYẾT Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 0
Tải về 0
10-NQ/TW 10/02/2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/2022/NĐ-CP 06/01/2022 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
Lượt xem: 0
Tải về 0
42/2021/NQ-HĐND 10/08/2021 NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
51/2021/NĐ-CP 01/04/2021 NGHỊ ĐỊNH Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Lượt xem: 0
Tải về 0
17/2020/TT-BTNMT 24/12/2020 THÔNG TƯ Quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Lượt xem: 0
Tải về 0
16/2020/TT-BTNMT 18/12/2020 THÔNG TƯ Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678