Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Số ký hiệu văn bản 10/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/04/2023
Ngày hiệu lực 03/04/2023
Trích yếu nội dung Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Hình thức văn bản Nghị Định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Trần Hồng Hà
Tài liệu đính kèm 17.-nghi-dinh-so-10.2023.nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai.pdf