image banner
Quyết định: sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 16.2020.QĐ-UBND ngày 04.5.2020
Số ký hiệu văn bản 05/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/03/2023
Ngày hiệu lực 21/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định: sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 16.2020.QĐ-UBND ngày 04.5.2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Hà Trọng Hải
Tài liệu đính kèm quyet-dinh-05.2023.qd-ubnd-ngay-21.3.2023-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-16.2020.qd-ubnd-ngay-04.5.2020.pdf
Chung nhan Tin Nhiem
Mang