QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
Số ký hiệu văn bản 08/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/04/2023
Ngày hiệu lực 20/04/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Hà Trọng Hải
Tài liệu đính kèm quyet-dinh-08.2023.qd.ubnd-ngay-20.4.2023-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-sdd-de-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat-hoac-cho-thue-dat-tinh-lai-chau.pdf