image banner
Nghị quyết: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện
Số ký hiệu văn bản 11/NQ-CP
Ngày ban hành 18/02/2014
Ngày hiệu lực 18/02/2014
Trích yếu nội dung Nghị quyết: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm 11-2014.-nqcp.pdf