image banner
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 1577/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 13/06/2023
Ngày hiệu lực 13/06/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Người ký duyệt Lê Công Thành
Tài liệu đính kèm 1577.2023.btnmt-tkhai-qd1383-kiem-ke.pdf
Chung nhan Tin Nhiem
Mang