image banner
Văn bản hợp nhất Luật đa dạng sinh học
Số ký hiệu văn bản 32/VBHN-VPQH
Ngày ban hành 01/01/2019
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Trích yếu nội dung Văn bản hợp nhất Luật đa dạng sinh học
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Đa dạng sinh học
Người ký duyệt Nguyễn Hạnh Phúc
Tài liệu đính kèm 2.-luat-da-dang-sinh-hoc.pdf