image banner
Nghị định: Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Số ký hiệu văn bản 06/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/01/2019
Ngày hiệu lực 22/01/2019
Trích yếu nội dung Nghị định: Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Hình thức văn bản Nghị Định
Lĩnh vực Đa dạng sinh học
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 8.-nghi-dinh-06-2019.signed_01.pdf