image banner
NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Số ký hiệu văn bản 24-NQ/TW
Ngày ban hành 06/03/2013
Ngày hiệu lực 06/03/2013
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực địa chất khoáng sản
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm 24.2013.nq.tw.pdf