image banner
Nghị định: Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ
Số ký hiệu văn bản 64/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/07/2019
Ngày hiệu lực 16/07/2019
Trích yếu nội dung Nghị định: Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ
Hình thức văn bản Nghị Định
Lĩnh vực Đa dạng sinh học
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 9.-nghi-dinh-64.signed_2.pdf