image banner
NGHỊ ĐỊNH Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Số ký hiệu văn bản 03/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 11/05/2020
Ngày hiệu lực 11/05/2020
Trích yếu nội dung NGHỊ ĐỊNH Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Hình thức văn bản Nghị Định
Lĩnh vực Đa dạng sinh học
Người ký duyệt Võ Tuấn Nhân
Tài liệu đính kèm 11.-03-vbhn-btnmt_signed.pdf