image banner
THÔNG TƢ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thƣơng mại, phát triển sản phẩm thƣơng mại
Số ký hiệu văn bản 15/2019/TT-BTNMT
Ngày ban hành 11/09/2019
Ngày hiệu lực 11/09/2019
Trích yếu nội dung THÔNG TƢ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thƣơng mại, phát triển sản phẩm thƣơng mại
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Đa dạng sinh học
Người ký duyệt Võ Tuấn Nhân
Tài liệu đính kèm 19.-thong-tu-15-2019-tt-btnmt_signed.pdf