image banner
Thông tư: Quy định chi tiết các nội dung tại điểm C khoản 1 điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 về Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Số ký hiệu văn bản 07/2020/TT-BTNMT
Ngày ban hành 31/08/2020
Ngày hiệu lực 31/08/2020
Trích yếu nội dung Thông tư: Quy định chi tiết các nội dung tại điểm C khoản 1 điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 về Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Đa dạng sinh học
Người ký duyệt Võ Tuấn Nhân
Tài liệu đính kèm 20.-thong-tu-07-2020-btnmt.pdf