KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg, ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”
Số ký hiệu văn bản 2080/KH-UBND
Ngày ban hành 07/06/2023
Ngày hiệu lực 07/06/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg, ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Đa dạng sinh học
Người ký duyệt Tống Thanh Hải
Tài liệu đính kèm 24.-2080-ke-hoach-thuc-hien-qd-1623-1-.pdf