image banner
Nghị quyết: Ban hành chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56/KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị
Số ký hiệu văn bản 06/NQ-CP
Ngày ban hành 21/01/2021
Ngày hiệu lực 21/01/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết: Ban hành chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56/KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Biến đổi khí hậu
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nq-06.nq-cp.pdf