image banner
NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Số ký hiệu văn bản 64/NQ-CP
Ngày ban hành 04/09/2019
Ngày hiệu lực 04/09/2019
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Biến đổi khí hậu
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nq-64.-nq-cp.pdf