image banner
Nghị quyết: Về việc phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp Quốc về biến đổi khí hậu
Số ký hiệu văn bản 93/NQ-CP
Ngày ban hành 31/10/2016
Ngày hiệu lực 31/10/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết: Về việc phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp Quốc về biến đổi khí hậu
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Biến đổi khí hậu
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nq-93.nq-cp.pdf