image banner
Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016/2020
Số ký hiệu văn bản 73/NQ-CP
Ngày ban hành 26/08/2016
Ngày hiệu lực 26/08/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016/2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Biến đổi khí hậu
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nq-73.nq-cp.pdf