Quyết định; Thành lập ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
Số ký hiệu văn bản 2157/QĐ-TTg
Ngày ban hành 21/12/2021
Ngày hiệu lực 21/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định; Thành lập ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Biến đổi khí hậu
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-2157.qd-ttg.pdf