Thông tư: Quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
Số ký hiệu văn bản 01/2022/TT-BTNMT
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Thông tư: Quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Biến đổi khí hậu
Người ký duyệt Lê Công Thành
Tài liệu đính kèm tt-01.2022.tt-btnmt.pdf