Thông tư: Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
Số ký hiệu văn bản 08/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/05/2016
Ngày hiệu lực 16/05/2016
Trích yếu nội dung Thông tư: Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Biến đổi khí hậu
Người ký duyệt Chu Phạm Ngọc Hiển
Tài liệu đính kèm tt-08.2016.tt-btnmt.pdf