THÔNG TƯ Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
Số ký hiệu văn bản 13/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 18/04/2022
Ngày hiệu lực 18/04/2022
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Biến đổi khí hậu
Người ký duyệt Lê Công Thành
Tài liệu đính kèm tt-13.vbhn-btnmt.pdf