THÔNG TƯ Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải
Số ký hiệu văn bản 17/2022/TT-BTNMT
Ngày ban hành 15/11/2022
Ngày hiệu lực 15/11/2022
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Biến đổi khí hậu
Người ký duyệt Lê Công Thành
Tài liệu đính kèm tt-17.2022.tt-btnmt.pdf