image banner
Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ chính trị "Về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
Số ký hiệu văn bản 15-CTr/TU
Ngày ban hành 19/08/2011
Ngày hiệu lực 19/08/2011
Trích yếu nội dung Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ chính trị "Về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực địa chất khoáng sản
Người ký duyệt Lò Văn Giàng
Tài liệu đính kèm 15-ctr-tu.pdf
Chung nhan Tin Nhiem
Mang