image banner
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu văn bản 23/QĐ-STNMT
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực 15/02/2024
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Mai Văn Thạch
Tài liệu đính kèm 23.2024.qd-stnmt.pdf