image banner
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
Số ký hiệu văn bản 32/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2008
Ngày hiệu lực 27/12/2008
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực địa chất khoáng sản
Người ký duyệt Lò Văn Giàng
Tài liệu đính kèm 32.2008.qd.ubnd.pdf