image banner
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU TỰ NGUYỆN DO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NỘP NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP, TU BỔ, XÂY DỰNG MỚI CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỐI VỚI NHỮNG DỰ ÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU
Số ký hiệu văn bản 33/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/12/2007
Ngày hiệu lực 04/01/2008
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU TỰ NGUYỆN DO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NỘP NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP, TU BỔ, XÂY DỰNG MỚI CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỐI VỚI NHỮNG DỰ ÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực địa chất khoáng sản
Người ký duyệt Trần Văn Phu
Tài liệu đính kèm 33.2007.qd.ubnd.pdf