image banner
NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 42/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/08/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực địa chất khoáng sản
Người ký duyệt Chu Lê Chinh
Tài liệu đính kèm 42-2021-nq-hdnd.pdf