image banner
KẾ HOẠCH Duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024
Số ký hiệu văn bản 358/KH-STNMT
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày hiệu lực 20/02/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực ISO
Người ký duyệt Phạm Thị Lan Anh
Tài liệu đính kèm 358.kh.stnmt.pdf