image banner
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
Số ký hiệu văn bản 274/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/01/2024
Ngày hiệu lực 30/01/2024
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Thị Phương Hoa
Tài liệu đính kèm 274-qd-btnmt_signed.pdf