image banner
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tân Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tân Uyên
Số ký hiệu văn bản 253/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/03/2024
Ngày hiệu lực 19/03/2024
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tân Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tân Uyên
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Hà Trọng Hải
Tài liệu đính kèm QĐ 253.pdf