image banner
THÔNG BÁO Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số ký hiệu văn bản 97/TB-VPDK.TĐ
Ngày ban hành 22/03/2024
Ngày hiệu lực 22/03/2024
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Lương Văn Bình
Tài liệu đính kèm Tb97.pdf
Qd96.pdf