image banner
THÔNG BÁO Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số ký hiệu văn bản 101/TB-VPDK.TU
Ngày ban hành 10/04/2024
Ngày hiệu lực 10/04/2024
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Phạm Ngọc Tú
Tài liệu đính kèm tb 101.pdf
qd 100.pdf